Przykładowe zastosowania BCHAINNODE

 

1. Trwały nośnik informacji

Jednym z rozwiązań bazujących na system BCHAINNODE jest trwały nośnik nowej generacji S3DOC. System zdobył prestiżową nagrodę w konkursie Gazety Bankowej i został uznany Hitem roku 2020 (więcej na stronie https://s3doc.com).

System S3DOC wykorzystuje moduł DURABLEMEDIUM, który zabezpiecza dane najlepszymi metodami kryptograficznymi. W celu wzmocnienia cech trwałości całe dokumenty przechowywane są „on chain”. Taka metoda przechowywania dokumentów jest rekomendowana przez regulatorów rynku.

System S3DOC uzyskał pozytywną opinię Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w zakresie spełnienia cech trwałości zgodnie z regulacjami UE oraz Polskimi.

 

2. Self-Sovereign and Decentralized Identity

Przykładem zastosowania jako Self-Sovereign Identity oraz Decentralized Identity jest system ZeroKX (więcej na stronie https://zerokx.com). System ZeroKX zbudowany jest na bazie węzłów BCHAINNODE. Wszystkie węzły mają ten sam zestaw inteligentnych kontraktów (dzięki wbudowanym mechanizmom synchronizacji), które odpowiadają m.in. za obsługę procedur Zero Knowledge Proof.

 

3. Audyt logi

Dzięki naturalnym cechom technologii Blockchain, czyli niezaprzeczalności i decentralizacji, istniej możliwość zapisywania logów zdarzeń, które można następnie wykorzystać jako materiał dowodowy.

 

4. Dowody istnienia

Kolejny sposób na wykorzystanie cech technologii Blockchain to tzw. dowody istnienia. Dane zapisane w łańcuchu bloków metodą „on chain” nie mogą być modyfikowane i usuwane. Dzięki temu informacje o np. akcie urodzenia zapisane w BCHAINNODE będą identyczne praktycznie dożywotnio.

 

5. Monitorowanie łańcuchów dostaw

Platforma BCHAINNODE umożliwia rejestrowanie danych i zdarzeń z urządzeń IoT (Internet Of Things) dzięki temu istnieje możliwość rejestrowania danych w całych łańcuchach dostaw.

Tak zarejestrowane dane można wykorzystać do analizy np. w przypadku zbiorowego zatrucia produktami spożywczymi. Dzięki temu, że dane zapisane są w sposób niezaprzeczalny, nikt nie ma wątpliwości co do ich prawdziwości.

 

6. Głosowania

Często istnieje konieczność zagwarantowania niezaprzeczalności oddanych podczas głosowania głosów. Do takich sytuacji należą m.in. głosowania na Walnych zgromadzeniach, Zarządów lub Rad Nadzorczych. Dzięki cechom niezaprzeczalności gwarantowanych na platformie BCHAINNODE zapisane tam informacje o oddanych głosach nie będą mogły zostać zmanipulowane.

 

7. Rejestr transakcji z kontrahentami

Cechy niezaprzeczalności oraz moduł trwałego nośnika dają możliwość wymiany informacji oraz dokumentów o zawartych transakcjach handlowych w bezpieczny oraz niezaprzeczalny sposób. Żadna strona transakcji handlowej nie będzie mogła wpływać na zapisane dane po ich zarejestrowaniu na platformie BCHAINNODE.

 

8. Inne zastosowania

Powyżej przedstawiono tylko niektóre możliwe zastosowania platformy BCHAINNODE, dają one obraz szerokich możliwości tej technologii. Istnieje wiele innych możliwych zastosowań dla BCHAINNODE. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem w celu ustalenia czy w Państwa konkretnych przypadku istnieje możliwość zastosowania naszej technologii.