Cechy funkcjonalne rozwiązania

 • Niezaprzeczalność zarejestrowanych w systemie danych
 • Decentralizacja
 • Oznaczanie rejestrowanych znacznikiem czasu
 • Zdalna instalacja inteligentnych kontraktów (smartcontracts) z wersjonowaniem

Cechy techniczne rozwiązania

 • Kryptograficznie gwarantowane cechy niezaprzeczalności
 • Niskie wymagania sprzętowe dla opcji on-premise
 • Dostępność systemu w formule SaaS
 • Szyfrowanie danych zgodnie z zaleceniami KNF (at rest oraz in transit)
 • Możliwość budowania klastrów wydajnościowych oraz niezawodnościowych
 • Możliwość partycjonowania danych
 • Możliwość budowania rozwiązań typu multichain
 • Elastyczne API JSON RPC umożliwiające wywoływania funkcji zaimplementowanych w inteligentnych kontraktach
 • Instalacja i uruchomienie inteligentnych kontraktów w trybie hot-plug

Wydajność

Bardzo istotną kwestią jest szybkość przetwarzania danych. Testy wydajnościowe potwierdziły możliwość przetwarzania 2000 transakcji na sekundę. Taka wydajność jest wystarczająca dla większości zastosowań platformy BCHAINNODE.

Przeprowadzone testy potwierdziły zdolność systemu BCHAINNODE do przetwarzania w efektywny sposób dużych ilości danych oraz transakcji, co umożliwia wykorzystanie systemu w największych przedsiębiorstwach przetwarzających miliony transakcji rocznie.

Bezpieczeństwo danych BCHAINNODE

Zadajemy sobie sprawę, że nasza platforma BCHAINNODE będzie wykorzystywana przez firmy z różnych branż. Jedną z nich jest branża finansowa. Jej charakterystyczną cechą jest bardzo wiele regulacji prawnych, które wpływają m.in. na wybór dostawców rozwiązań informatycznych. Mając to na uwadze w trakcie prac projektowych BCHAINNODE położyliśmy duży nacisk na bezpieczeństwo rozwiązań informatycznych bazujących na naszej platformie.

Szyfrowanie danych

Serwer BCHAINNODE umożliwia szyfrowanie danych „at rest” z wykorzystaniem silnych algorytmów szyfrujących AES. Szyfrowanie odbywa się na poziomie modułu obsługującego bazę danych.

Do komunikacji z innymi węzłami oraz systemami zewnętrznymi serwer BCHAINNODE wykorzystuje szyfrowaną transmisję danych („in transit”). Transmisja zabezpieczona jest najnowszymi algorytmami i protokołami min. TLS 1.2. Nasze systemy uzyskują notę A+ podczas analizy zabezpieczeń protokołu SSL.

Zabezpieczone API

Serwer BCHAINNODE udostępnia API umożliwiające integrację z innymi systemami. Poza wspomnianym już wcześniej szyfrowaniem danych „in transit”, wbudowane API może być zabezpieczone kilkoma uznanymi metodami uwierzytelniania systemów IT. Odpowiada za to moduł AUTHMANAGER

Budowanie klastrów

System informatyczny zbudowany na platformie BCHAINNODE wykorzystuje współpracujące ze sobą węzły. Węzły te pracują w kilku możliwych strategiach wymiany danych m.in.:

 • Pełna replikacja między powiązanymi węzłami – klaster niezawodnościowy
 • Zapamiętywanie danych rozpowszechnianych przez inne węzły (bez możliwości usuwania) – zapewnienie niezmienności danych
 • Poszukiwanie danych w powiązanych węzłach
 • Zapisanie danych znalezionych po znalezieniu ich w innym węźle – zapewnienie niezmienności danych

Wykrywanie i naprawianie błędów w danych

Niskopoziomowe naruszenie integralności może uszkodzić dane na wielu płaszczyznach, w związku z tym na platformie BCHAINNODE dostępnych jest kilka mechanizmów weryfikujących integralności danych:

 • przy uruchomieniu węzła BCHAINNODE następuje weryfikacja integralności na poziomie bazy danych
 • następnie uruchamiana jest weryfikacja integralności wszystkich bloków i transakcji Blockchain
 • kolejny mechanizm działa przy próbie dostępu do danych, których integralność została naruszona, system sygnalizuje taki incydent
 • jeśli węzeł jest połączony z innymi węzłami to próbuje odzyskać poprawne dane z tych węzłów. Jeśli się to powiedzie to dane prawidłowe zostają zapisane w bazie danych, jeśli nie to również jest to sygnalizowane.
 • osobny mechanizm weryfikujący integralność dotyczy dodatkowo pojedynczych transakcji i całych bloków, naruszenie integralności jest w takim przypadku sygnalizowane podczas próby dostępu do transakcji/bloku. W tym przypadku dostępny jest również mechanizm naprawiania danych udostępnianych przez inne węzły.

Moduły systemu BCHAINNODE

 • DBMANAGER – odpowiada za zarządzanie strukturą bazy danych oraz Distributed Ledger Technology (DLT)
 • BCMANAGER – odpowiada za zarządzanie funkcjami technologii Blockachain
 • NODEMANAGER – zarządza węzłem Blockchain
 • SCMANAGER – odpowiada za zarządzanie inteligentnymi kontraktami i udostępnia zaimplementowane w nich funkcje
 • AUTHMANAGER – zarządza autentykacją API
 • P2PMANAGER – odpowiada za komunikację w sieci peer-to-peer, która umożliwia budowanie klastrów
 • ENCRYPTION – moduł odpowiadający za silne szyfrowanie danych
 • DURABLEMEDIUM – moduł zapewniający repozytorium dokumentów o cechach trwałego nośnika informacji. Dane/dokumenty zabezpieczone są kryptograficznie i przechowywane „on chain”.